Αντώνιος Χαροκόπος

Αντώνιος Χαροκόπος

Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων, Γ' Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

(+30)

E-mail

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ