Ιωάννης Ηλιόπουλος  

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας
Διευθυντής του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας

Κοινωνικά δίκτυα (προσωπικά)

Κοινωνικά δίκτυα (Μουσείου)


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Ιωάννης Ηλιόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2019 διευθύνει το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών όπου έχει εποπτεύσει την οργάνωση και σχεδιασμό πολλών εκπαιδευτικών δράσεων και θεματικών Εκθέσεων. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων. Διετέλεσε Ερευνητής στο Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra (CFTA) του Università degli Studi di Palermo της Ιταλίας στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Ευρωπαϊκού Γεω-αρχαιολογικού Ερευνητικού Προγράμματος “GEOPRO”. Έκτοτε, εφαρμόζει συστηματικά πληθώρα αναλυτικών τεχνικών για την μελέτη αρχαιοϋλικών και ορυκτών πρώτων υλών από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) καθώς και την Λατινική Αμερική (Ισημερινός, Περού) και την Ινδία (σπήλαια Daraki-Chattan). Διαθέτει εκτεταμένο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο σε θέματα αρχαιομετρίας σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει βραβευθεί από το ίδρυμα Picker Interdisciplinary Science Institute, Colgate University, USA. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Institut d’Arqueologia, Universidad de Barcelona, στην Ισπανία καθώς και Επιστημονικός Σύμβουλος του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών.

Short CV in English

Dr Ioannis Iliopoulos, Associate Professor, Department of Geology, University of Patras, Greece. Since 2019 he is the Director of the Museum of Science and Technology in the University of Patras wherein, he has coordinated many educational actions and outreaching activities. He conducted his PhD Thesis in the field of Metamorphic Petrology. He was appointed as a Researcher in the Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra (CFTA), University of Palermo, Italy, under the auspices of the interdisciplinary European Geo-archaeological Research Project “GEOPRO”. He systematically applies analytical techniques for the study of archaeomaterias and earth raw materials from the wider Mediterranean area (Italy, Spain, Greece), Latin America (Ecuador, Peru) and India (Daraki-Chattan caves). He has received the Picker Interdisciplinary Science Institute research award (Colgate University, USA). His archaeometric research is published in peer review journals and international congresses. He is an external collaborator of the Institut d’Arqueologia, University of Barcelona (ERAAUB), Spain and a scientific consultant of the Department of Archaeology, University of Ioannina, Greece, and the Academy of Institutions and Cultures, Greece.