Έθεξις-Εθελοντές Παν. Πατρών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εθελοντικές Δράσεις

Προς ένα ενιαίο κεντρικά σχεδιασμένο πλαίσιο άσκησης εθελοντικών δράσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η εθελοντική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει τον εθελοντισμό ως τρόπο ζωής, έκφρασης και νοοτροπίας για τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Μέσα από τις δράσεις μας οι φοιτητές αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους τόσο εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και εκτός, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες. Ο εθελοντισμός, πέραν από την πολύπλευρη προσφορά του στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία, αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς αυτοβελτίωσης. Ο εθελοντής εφοδιάζεται με τις ιδέες του σεβασμού, της συνεργατικότητας και της ανιδιοτελούς προσφοράς.
Η ομάδα δραστηριοποιείται με γνώμονα 3 αξίες: την κοινωνική προσφορά (αιμοδοσίες, παροχή ανθρώπινου δυναμικού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κ.α.), την προστασία του περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις, προστασία χλωρίδας και πανίδας κ.α) και την επαγγελματική ηθική των μελλοντικών επιστημόνων στην κοινωνία.
Τέλος, αποσκοπεί στη δημιουργία ενεργών εθελοντικών πυρήνων σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι θα μπορούν να αυτενεργούν ελεύθερα, προσανατολίζοντας τις δραστηριότητές του στις ανάγκες των φοιτητών του τμήματός τους

Επιτροπή για το Συντονισμό των Εθελοντικών Δράσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Οργανωτική Δομή

(+30) 6980 855320

Χάρης Δραγοϊδης
Εθελοντής Φοιτητής

(+30) 6984786061

Μάριος Βλαχογιάννης
Εθελοντής Φοιτητής

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις μας
και δηλώστε συμμετοχή

(+30) 6938 461468

Βίκτωρας Στηβανάκης
Mέλος επιτροπής για τον εθελοντισμό Παν. Πατρών

Φόρμα Επικοινωνίας