Ανδρέας Καζαντζίδης

Ανδρέας Καζαντζίδης

Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Παν. Πατρών


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

(+30) 2610 997549

E-mail

akaza@upatras.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ανδρέας Καζαντζίδης είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την εκτίμηση και πρόγνωση διαφόρων ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τη συνέργεια θεωρητικών μοντέλων και μετρήσεων. Η πειραματική του εμπειρία περιλαμβάνει την παρακολούθηση ατμοσφαιρικών παραμέτρων με διάφορους τύπους οργάνων αλλά και την ανάλυση δεδομένων και τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας μετρήσεων της ατμόσφαιρας. Είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, της επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας και Γεωφυσικής που εποπτεύει τη μελέτη του όζοντος και των επιπτώσεών του.