Μαρία Παπαγεωργίου

Μαρία Παπαγεωργίου

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων Γραμματέας ΜΟΔΙΠΣτοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

(+30) 210 3897156

E-mail

mpapageorgiou@asfa.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  • Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων στην οποία υπάγονται το Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Μορφωτικών Ανταλλαγών
  • Γραμματέας ΜΟΔΙΠ
  • Τακτικό Μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου
  • Αν. Υπεύθυνη Καλλιτεχνικών Σταθμών της ΑΣΚΤ
  • Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΑΣΚΤ