Νίκος Παπαγεωργίου

Νίκος Παπαγεωργίου

Προϊστάμενος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O Νίκος Παπαγεωργίου, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1994 απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού, εργάστηκε στον Ιδιωτικό Τομέα σε επιχειρήσεις του μεταλλευτικού κλάδου και από το 1999 βρίσκεται στην ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ καλύπτοντας σημαντικές θέσεις ευθύνης στην παραγωγή του εργοστασίου τσιμέντου στο Δρέπανο Αχαΐας, στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σήμερα συντονίζει τις Οικονομικές / Διοικητικές Υπηρεσίες, καθώς και την Κοινωνική Υπηρεσία του εργοστασίου, συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας μαζί με άλλους
εργαζόμενους, εθελοντικές δράσεις για κοινωνικά θέματα, θέματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας του περιβάλλοντος κ.α.

Είναι εγγεγραμμένος εθελοντής δότης μυελού των οστών (ΚΕΔΜΟΠ).