Νίκος Χαραλαμπίδης

Νίκος Χαραλαμπίδης

Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπούδασε Φυσικές Επιστήμες, Μετεωρολογία-Ωκεανολογία και Γενική Ωκεανογραφία σε Αθήνα και Παρίσι.

Από το 1985 δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και άγριας ζωής. Εντάχθηκε στην Greenpeace ως υπεύθυνος θαλάσσιας οικολογίας, στη συνέχεια ανέλαβε το συντονισμό του τμήματος εκστρατειών και από το 2002 έχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.

Παρακολουθεί συστηματικά, για περισσότερα από 20 χρόνια, θέματα ενέργειας – κλιματικών αλλαγών – ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα και διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε θέματα Πράσινης και Δίκαιης Ανάπτυξης, δηλαδή στην προώθηση λύσεων που θα συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση (κλιματική, οικονομική και κοινωνική). Αναζητά και προωθεί συνέργειες και συνεργασίες για τη συνδυασμένη αντιμετώπιση ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Υπήρξε μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια, όπως αυτό του Climate Action Network – Europe, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και Επιτροπές, όπως η Εθνική Επιτροπή Μακροχρόνιου Ενεργού Σχεδιασμού.