Γεώργιος Μήτσαινας

Λέκτορας, Τμήμα Βιολογίας
Επιτροπή Ζωολογικού Μουσείου


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

(+30) 2610 969271

E-mail

mitsain@upatras.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είμαι Λέκτορας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι ‘Βιοποικιλότητα Θηλαστικών’.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι η καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας των σπονδυλωτών, με έμφαση στα θηλαστικά της Ελλάδας και των γειτονικών περιοχών, η  προστασία και διατήρηση των ενδημικών, σπανίων και απειλούμενων θηλαστικών της Ελληνικής Πανίδας, η μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων με τη χρήση κυτταρολογικών και άλλων προσεγγίσεων, η προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας κ.ά.

Έχω 18 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 52 ανακοινώσεις σε 23 διεθνή συνέδρια και 15 ανακοινώσεις σε εννέα ελληνικά. Έχω υπάρξει κριτής σε 12 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχω επίσης συμμετάσχει σε 69 αξιολογήσεις του βαθμού απειλής ειδών θηλαστικών για την  IUCN, στη συγγραφή τριών βιβλίων και στη μετάφραση κεφαλαίων δύο πανεπιστημιακών διδακτικών συγγραμμάτων. Έχω συμμετάσχει ως συντονιστής ή ως επιστημονικός συνεργάτης σε 18 ερευνητικά προγράμματα. Διατηρώ επιστημονικές συνεργασίες με ερευνητές της Ελλάδας και του εξωτερικού και μέσω του Erasmus+ Teaching, έχω διδάξει στο Πανεπιστήμιο Bournemouth της Αγγλίας. Μεταξύ των διαφόρων επιτροπών στις οποίες συμμετέχω, είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχω επιβλέψει επτά μεταπτυχιακές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί και επιβλέπω άλλες τέσσερις. Επίσης, έχω επιβλέψει 28 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και επιβλέπω άλλες πέντε.

Κατά την τρέχουσα περίοδο είμαι εθνικός εκπρόσωπος για την επικαιροποίηση του Άτλαντα για τα θηλαστικά της Ευρώπης και Εθνικός Συντονιστής για τη δημιουργία Άτλαντα για τα θηλαστικά της Ελλάδας

 

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.biology.upatras.gr/personel/mitsainas/?portfolioCats=71

https://www.researchgate.net/profile/George_Mitsainas2

https://scholar.google.com/citations?user=zm73dzEAAAAJ&hl=el

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4976-8275