Σουζάννα Μπρόσντα

Σουζάννα Μπρόσντα

Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

(+30) 2610-996276

E-mail

brosda@chemeng.upatras.gr, japhanbrosda@upatras.gr

Εκπαίδευση

1983-1987

Πανεπιστήμιο Greifswald (Γερμανία)

Τμήμα Χημείας
Νοέμβριος 1988

Δίπλωμα στη Χημεία

Πανεπιστήμιο Greifswald
Σεπτέμβριος 1992

PhD στη Φυσικοχημεία

Πανεπιστήμιο Greifswald Διατριβή «Διερεύνηση ποτενσιοστατικών συσκευών που βασίζονται σε στερεούς ηλεκτρολύτες Na2CO3»

Επαγγελματική Εμπειρία

1993-1997

Βοηθός διδασκαλίας (μαθήματα, πρακτικές εργασίες) στη χημεία στερεάς κατάστασης, στην ηλεκτροχημεία και αναλυτική χημεία
08/97-07/98

Μηχανικός Ερευνάς και Ανάπτυξης στην HERAEUS Sensor Nite N.V, Houthalen, Βέλγιο, Αρμόδιος για την εφαρμογή των αισθητήρων υδρογονανθράκων στις εξατμíσεις αυτοκινήτων (διάγνωση on-board)
09/98-08/05

Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πάτρας

πρόγραμμα TMR «σύνθεση, επεξεργασία και χαρακτηρισμός  εναλλακτικών ανόδων οξειδίων για την απ ευθεíας οξείδωση μεθανίου σε στερεά κύτταρα καυσίμου», πρόγραμμα TMR «Investigation of high temperature Solid Proton Conductors of Relevance to Fuel processing and energy conversion application»,  πρόγραμμα SMART, μελέτες φαινομένου NEMCA (καταλυτική ενεργότητα)

08/2005-

Εργάζομαι στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ως μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στο τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Κεραμικά υλικά, ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης, φυσικοχημεία, κατάλυση, αισθητήρες αερίου

Διδακτικά ενδιαφέροντα

Εργαστηριακά μαθήματα για προπτυχιακούς φοιτητές (εργαστήριο φυσικής, υλικών και χημικών διεργασιών στο τμήμα ΧΜ)

Έχω δημοσιεύσει 42 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ένα βιβλίο, και 6 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (1993-2020).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.nemca-chemeng.gr

Google scholar