Ιερόθεος Ζαχαρίας

Ιερόθεος Ζαχαρίας

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

(+30) 2610 997780

E-mail

izachari@upatras.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ιερόθεος Ζαχαρίας εργάσθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (1999-2005), ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής (2005-2014) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ως Αναπληρωτής Καθηγητής (2014-2017) στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2017 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2019 Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 57 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Scopus), 85 άρθρων σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, 40 περίπου τεχνικών εκθέσεων, καθώς και πανεπιστημιακών παραδόσεων για τα μαθήματα που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνος 22 ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτήθηκαν από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και μέλος της ερευνητικής ομάδας 26 άλλων ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι κάτοχος ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, κριτής σε 17 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων.
Αναφορές δημοσιευμένου επιστημονικού έργου (Scopus) περίπου 1.300 και H-index: 19 (Scopus).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της τεχνολογίας περιβάλλοντος, της ρύπανσης και αποκατάστασης εσωτερικών και παράκτιων υδάτων, υδροδυναμικών και οικολογικών αριθμητικών μοντέλων και διαχείρισης υδατικών πόρων.