Ζωολογικό Μουσείο

View Profile

Μαρία Πανίτσα

Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας
Μέλος Επιτροπών Βοτανικού Μουσείου και Βοτανικού Κήπου